Testamentti ja avioehtosopimus

Testamentti

Myös testamentin osalta kysytään usein, paljonko se maksaa. Usein kysyjät löytävät jonkun, joka tekee testamentin edullisemmin. Toivottavasti samalla myös käydään läpi kysyjän elämäntilanne ja varmistetaan, että testamentin tekijän tarkoitus toteutuu.

Testamentti on usein yksinkertaisen näköinen asiakirja, mikä on osin harhaanjohtavaa. Netistä löytyy standardimalleja, mutta onko testamentin tekijän elämäntilanne juuri standardin mukainen? Itse en haluaisi määrätä koko omaisuudestani sen mukaan, mitä netin mallitestamenttiin on satuttu kirjoittamaan. Testamentilla kuitenkin määrätään koko elämänaikaisista säästöistä.

Arvostettu perintöoikeuden professori Urpo Kangas kirjoittaa jäämistöoikeuden teoksessaan:

"Suomessa on valitettavasti vallalla käsitys, jonka mukaan testamentin laatiminen kuuluu yksinkertaisiin toimeksiantoihin, joista kuka tahansa lakimies voi helposti selvitä. Jopa avustava lakimies voi itse ajatella, että kysymyksessä on vähäpätöinen tehtävä, josta ei saa edes kunnollista korvausta.

Testamentin laatimisessa avustaneen lakimiehen virheet paljastuvat yleensä vasta testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Osan, mutta vain pienen osan, avustajan taitamattomuuden aiheuttamista virheitä voi oikeus myöhemmin korjata."
Kankaan kirjoitus on suunnattu juristeille. Oletko lainauksen luettuasi sitä mieltä, että voit itse laatia testamenttisi?

Testamenttia tehtäessä on perintöoikeuden lisäksi huomioitava aviovarallisuusoikeus sekä verosäännökset. Ennen kuin testamenttia voidaan alkaa laatia, on käytävä asiakkaan kanssa läpi tämän elämäntilanne ja selvitettävä, mikä on juridinen tilanne ilman testamenttia. Vasta sen jälkeen voidaan pohtia, mihin testamentilla voi vaikuttaa. Testamentilla voi vaikuttaa moneen asiaan kuten esimerkiksi sulkea pois rintaperillisten puolisoiden avio-oikeuden.

Harva leikkaa itse hiuksensa, mutta hämmästyttävän moni laatii itse testamenttinsa tai teettää sen naapurilla. Kyse on kuitenkin suuresta asiasta, elämän aikana hankitusta omaisuudesta.

Aviovarallisuus- ja perintöoikeus muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden, jonka hahmottaminen on maallikolle vaikeaa ja väärinkäsitykset voivat asiakirjoja laatiessa aiheuttaa ikäviä yllätyksiä.

On perusteltua laatia ensin testamentin luonnos ja varsinainen testamentti allekirjoitetaan parin päivän päästä, jotta testamentin sisältö tulee kunnolla harkittua.

Kuluihin ei vaikuta se, että testamentti allekirjoitetaan erikseen, mutta sillä vältetään hätiköidyt ratkaisut. Kun uusia asioita tulee esiin, nousevat kysymyksetkin mieleen vasta vähän myöhemmin.

Toisin kuin luullaan ei avoliitto vastaa avioliittoa. Avoparien osalta testamentin tekeminen onkin erittäin tärkeää samoin kuin uusperheissä.

Mikäli puolisoilla on lapsia, voisi olla järkevää testamentata varoista reilut 100 000 euroa puolisolle, joka saa sen verovapaasti. Tämä paitsi parantaa lesken asemaa, myös keventää perillisten perintöveroa.

Jokaisen avio- ja avoparin pitäisi pohtia keskinäisen testamentin vaikutuksia.

Testamenttia laadittaessa on aina käytävä läpi aiempien testamenttien lisäksi myös avio-oikeuden ja avioehtosopimusten merkitys perinnönjaon kannalta.

Avioehtosopimus

Myös avioehtosopimus on yksinkertaisimmillaan lyhyt asiakirja. Tältä osin on tärkeä selvittää mihin se vaikuttaa ja mihin ei vaikuta. Avioehtosopimusta ei tarvitse tehdä, jotta ei joudu maksamaan puolison velkoja, mutta avioehtosopimuksella on merkitystä erotilanteessa, mikäli puoliso on huomattavan velkainen.

Nuorena tehty avioehtosopimus voi olla erittäin perusteltu, mutta 50 avioliittovuoden jälkeen siitä voi tulla verotuksellisesti erittäin kallis sopimus: Mikäli enemmän omistava kuolee ensin, ei puoliso saa verotonta tasinkoa ja perilliset maksavat täyden perintöveron. Lapsettoman pariskunnan kohdalla voi vähemmän omistavan lesken perintövero muodostua kohtuuttomaksi.

Testamentteja ja avioehtosopimuksia pitäisi päivittää elämäntilanteen muuttuessa kuten esimerkiksi lasten muutettua kotoa sekä eläkeiän kynnyksellä. Kymmeniä vuosia aiemmin tehdyt ratkaisut eivät välttämättä olekaan toimivia, jos elämä on mennyt toisin kuin on ajateltu.

Avioehtosopimuksella on myös perintöoikeudellisia vaikutuksia, jotka voivat olla yllättää.