Palvelut ja kustannukset

Monipuolisia toimeksiantoja

Perunkirjoitus ja perintöoikeus
 • Perillinen tarvitsee etenkin monimutkaisemmassa tai riitaisessa perinnönjaossa avustajan.  On myös tärkeää olla valitsemassa sopivaa pesänjakajaa jakoa toimittamaan.
 • Pesänselvittäjän – ja jakajan tehtävät kuolinpesissä.
 • Perunkirjoitus ei tarkoita pelkkää omaisuus- ja velkaluettelon laatimista. Se on samalla veroilmoitus, joten ei ole samantekevää, miten asiat siihen kirjataan.
 • On tärkeää järjestää perunkirjoitus siten, ettei kukaan koe jäävänsä ulkopuoliseksi.
 • Asianajajan tehtävänä on esittää osakkaille eri vaihtoehdot.
 • Parhaimmillaan ammattilaisen avuin voidaan välttää jännitteiden riistäytyminen riitelyksi.
 • Saat hyödyllistä yleisinformaatiota siitä, mitä kannattaa jatkossa tehdä omaisuuden hallintaan ja perinnönjakoon liittyen.
 • Maallikon on lähes mahdoton tietää, milloin perunkirjoituksessa ja perinnönjaossa tarvitaan oikeudellista asiantuntemusta.
Testamentit

Kun nämä lukee, tuleeko vielä mieleen laatia itse testamentti?

Avioehdot
 • Avioehdon laadinta kannattaa jättää ammattilaiselle.
 • Avioehdon laatiminen edellyttää aviovarallisuus- ja perintöoikeuden tuntemista ja huomioimista, jottei tule ennakoimattomia seurauksia.
 • Avioehto vaikuttaa paitsi avioerossa tehtävään ositukseen, myös perinnönjakoon ja perintöveroon.
 • Avioehtoa on päivitettävä elämäntilanteen muuttuessa.
Edunvalvontavaltuutukset

Edunvalvontavaltuutuksella voi antaa määräyksiä siitä kuka hoitaa määräyksen antajan asioita, jos tämä tulee esimerkiksi sairauden vuoksi oikeustoimikelvottomaksi.

 • Kuka asioitani hoitaa?
 • Taloudellisia? Henkilööni liittyviä?
 • Valtuutetulla on vaitiolovelvollisuus. Kenelle valtuutettu saa asioistani kertoa? Tuleeko riitatilanteessa ongelmia tiedonkulun suhteen?
 • Saako omaisuuttani antaa lahjaksi läheisilleni?
 • Miten haluan minusta huolehdittavan?
 • Standardimallit eivät kata kaikkia elämäntilanteita eivätkä sovi kaikille. Ihmisen elämä ei mahdu kaavamaiseen ratkaisuun.
Lasten huolto- ja tapaamisriidat
 • Pitää pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun ja mikäli se ei onnistu, tulee olla strategia, miten asiassa edetään ja miten toimitaan.
 • On erittäin tärkeää informoida asiakasta heti alkuvaiheessa siitä, millä perusteilla oikeudessa tehdään ratkaisuja.
Lähestymiskielto
 • Lähestymiskieltoasiassa tarvitaan myös avustajaa.
 • Hakemus on helppo laittaa vireille, mutta oikeuteen ei pidä mennä itse.
Riita- eli siviiliasiat
 • Asunto- ja kiinteistökauppariidat, rakentamiseen liittyvät riidat.
 • Asunto-osakeyhtiölainsäädäntöön liittyvät asiat.
 • Sopimuksiin liittyvät asiat.
 • Vahingonkorvaukseen liittyvät asiat.
Rikosasiat
 • Avustaminen rikosoikeudenkäynneissä sekä syytetyn, että asianomistajien avustajana.
Kaupanvahvistaja -palvelu
 • Julle Lehtinen on maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja.

Asiakkaan kanssa tehdään pääsääntöisesti kirjallinen toimeksiantosopimus, josta asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet käyvät ilmi.

Mitä asianajajan palvelut maksavat

Asiakkaan tulee aina saada hyötyä asianajajan käyttämisestä, joko taloudellisesti tai muutoin. Hoidan toimeksiantoni aina parhaan kykyni mukaan; palkkioiden osalta noudatan liiton antamaa ohjeistusta.

Toimeksiannon hoitaminen, laskuttaminen mukaan lukien, perustuu luottamukseen.  Asianajajan pitää informoida päämiestään asian etenemisestä sekä hoitaa asiaa siten, ettei yllätyksiä kulujen osalta pääse syntymään.

Vakuutusten oikeusturvaetu kattaa useimmiten omat kulut, mutta ei vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Samoin on asianlaita valtion varoista maksettavan oikeusavun suhteen.

Standardimallit eivät kata kaikkia elämäntilanteita eivätkä sovi kaikille. Ihmisen elämä ei mahdu kaavamaiseen ratkaisuun.

Asianajotoimisto Tuomo Tapper Ky

Kauppakatu 25 A 1
40100 Jyväskylä

020 7750800
040 537 3204
toimisto@tuomotapper.com