Milloin tarvitsen asianajajaa

Käänny asianajajan puoleen mahdollisimman aikaisin

Valitettavan usein tässä työssä joutuu tekemisiin ongelmien kanssa, jotka olisi voitu helposti välttää, mikäli olisi ajoissa kysytty neuvoa asianajajalta tai muulta juristilta. Maallikon on vaikea tietää, milloin asianajajan apu on tarpeen ja milloin ei. Yksinkertaiselta vaikuttava asia ei olekaan yksinkertainen.

Asianajaja pystyy suhteellisen lyhyen neuvottelun jälkeen arvioimaan, tarvitaanko apua vai ei. On todella ikävää ja kallista jälkikäteen selvittää sotkuja, jotka aiheutuvat esimerkiksi siitä, että testamentin laatija ei ole tiennyt perintökaaren sisältöä taikka omakotitalon rakentaja tai urakoitsija ei ole ymmärtänyt tehdä sopimuksia kirjallisesti.

 

 

Asiakirjojen laadinta

Yleissääntönä voisi sanoa, että itse ei kannata asiakirjoja laatia. Asiakirjan laatijan on tunnettava esim. testamentin osalta asiaan vaikuttavat lain säännökset. Asianajajaa käyttämällä tulee myös esiin vaihtoehtoja, joita muutoin ei tule ajatelleeksi. Kuinka moni tietää, että esimerkiksi lasten puolisoiden avio-oikeuden voi perintöomaisuuden osalta sulkea pois testamentilla.

 

Asunto- ja kiinteistökauppariidat

Asunto- ja kiinteistökauppariidoissa tulee heti alussa ottaa asianajajaan yhteyttä jo pelkästään oikeanlaisen reklamaation tekemiseksi. Reklamaation puutteellisuus voi johtaa oikeuden menetyksiin (KKO 2016:69). Myös vaurion kartoituksessa asianajaja voi olla mukana valitsemassa pätevää asiantuntijaa.

Rikosasiassa asianomistajan oikeusturvan varmistamiseksi on hyvä ottaa yhteyttä jo esitutkintavaiheessa.

 

Yhteistyö ja luottamus onnistumisen edellytyksiä

Jutun menestyksellinen hoitaminen edellyttää sitä, että asiakas on täysipainoisesti mukana jutun valmistelussa. Asiakas on asiantuntija juttunsa tapahtuman kulun osalta. Asianajajan pitää voida luottaa päämiehensä tietoihin ja siihen, että päämies omalta osaltaan tekee kaikkensa jutussa. Asiakkaan pitää puolestaan luottaa asianajajan ratkaisuihin ja toimintaan. Luottamussuhde on molemminpuolinen.

Myös raskaassa oikeudenkäynnissä tulee yhteistyön olla saumatonta.

 

Asiakkaan etu vaatii sitä, että asianajajan tulee olla motivoitunut ajamaan asiaa.

Asianajotoimisto Tuomo Tapper Ky

Kauppakatu 25 A 1
40100 Jyväskylä

020 7750800
040 537 3204
toimisto@tuomotapper.com