Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella voi antaa määräyksiä siitä kuka hoitaa määräyksen antajan asioita, jos tämä tulee esimerkiksi sairauden vuoksi oikeustoimikelvottomaksi. Määräyksiä voi antaa esimerkiksi seuraavista asioista:
  • Kuka asioitani hoitaa
  • Hoitaako hän taloudellisia ja henkilööni liittyviä asioita vai molempia
  • Saako asioistani kertoi esimerkiksi valtuutetun sisaruksille eli muille lapsilleni vai voiko valtuutettu kieltäytyä tietojen antamisesta salassapitoon vedoten kuten holhouslain mukainen edunvalvoja
  • Saako omaisuuttani antaa lahjaksi läheisilleni
  • Millä tavalla haluan minusta huolehdittavan: Konjakkia illalla vai kukkia pöydälle vai molempia. Torille kahville kesäisin ym.
Edunvalvontavaltuutus on tehtävä testamentin muodossa. Itse en haluaisi, että elämäni osin määräytyisi vain sen mukaan mitä netissä olevassa mallivaltuutuksessa sattui lukemaan. Itse olen varmistanut sen, ettei omaisuuten jää puolisoni ja lasteni tavoittamattomiin mikäli tulisin oikeustoimikelvottomaksi esimerkiksi liikenneonnettomuuden vuoksi. Ilman tällaista järjestelyä omaisuus voisi olla heidän tavoittamattomissaan jopa vuosikymmeniä.

Edunvalvontavaltuutuksen tehneellä ei ole rasittavaksi koettua vuosittaista tilitysvelvollisuutta kuten holhouslain mukaan määrätyllä edunvalvojalla ellei näin erikseen määrätä.