Mitä asianajajan palvelut maksavat

Asianajajan käytön tulee hyödyttää asiakasta joko taloudellisesti tai muutoin. Asiakasta tulee etukäteen informoida kulujen suuruusluokasta

Asiakkaan pitäisi aina saada hyötyä asianajajan käyttämisestä.

Oma lähtökohtani on pyrkiä hoitamaan toimeksiantoni parhaan kykyni mukaan tehden sen, mitä asiassa on tehtävissä. Palkkion osalta noudatan asianajajaliiton antamaa ohjetta asianajopalkkioiden määräämisperusteista.

Toimeksiannon hoitaminen, laskuttaminen mukaan lukien, perustuu luottamukseen. Asianajajan pitää informoida päämiestään asian etenemisestä sekä hoitaa asiaa siten, ettei yllätyksiä kulujen osalta pääse syntymään vaan päämies tietää, missä vaiheessa hänen asiansa kulloinkin on.

Vakuutusten oikeusturvaetu kattaa useimmiten omat kulut, mutta ei sen sijaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Samoin on asianlaita valtion varoista maksettavan oikeusavun suhteen.